دسته: قراردادهای هوشمند

AWORLD

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 800 دلار
واریز سود: فوریمجموع برداشت ما: 267 دلار
شروع پروژه: 113 روز پیشمجموع سود ما: 267 دلار
مانیتور شده: 34 روزآخرین پرداخت: 1399/12/14
حداقل سرمایه گذاری: 50 دلاررده بندی ادمین: 9.9 از 10
پاداش معرفی %10 + 10باینریارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : اتریوم ، تتر
پلنها : قرارداد هوشمند اتریوم %3 تا %5 هفتگی برای 60 تا 67 هفته + %1پاداش توکنی هر هفته

سل چین (SaleChain)

کسب درآمد با فیریز کردن توکن آینده داره SCH

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 30,000 ترون
واریز سود: آنیمجموع برداشت ما: 92095 ترون
شروع پروژه: 286 روز پیشمجموع سود ما: 92095 ترون
مانیتور شده: 193 روزآخرین پرداخت: 1399/12/14
حداقل سرمایه گذاری: 500 ترونرده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی:%22 ، %15… تا 10 سطح (بدون محدودیت تعداد رفرال مجموعه در هر سطح )ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها : قرارداد هوشمند با سود روزانه صندوق Staking. تشریح پلن

Salechain

T2X

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 20,000 ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: 57601 ترون
شروع پروژه: 234 روز پیش مجموع سود ما :  57601 ترون
مانیتور شده:  176 روز آخرین پرداخت: 1399/12/13
حداقل سرمایه گذاری: 1 ترون رده بندی ادمین : 10 از 10
پاداش معرفی: %10 معرف %5اینوستر ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : قرارداد هوشمند، پلن استکینگ با سود روزانه (برداشت اصل سرمایه هر زمان به دلخاه)

اکو اسمارت Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 175,000 ترون
واریز سود: آنیمجموع برداشت ما: 552,012 ترون
شروع پروژه: 324 روز پیشمجموع سود ما: 552,012  ترون
مانیتور شده: 324 روزآخرین پرداخت: 1399/11/26
حداقل سرمایه گذاری: 5.000 ترونرده بندی ادمین: 8 از 10
پاداش معرفی %9 %8 %7 %6و… MLMارزیابی و تحلیل پروژه و آموزش
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : قرارداد هوشمند ، سهامداری در پروژه . توضیحات پلن

Eco Game Center

وضعیت: در حال پرداخت
تیکت خریداری شده ما : 12 عدد
واریز سود: آوتوماتیکمجموع برداشت ما: 2728 ترون
شروع پروژه: 187 روز پیشمجموع سود ما: 2728 ترون
مانیتور شده: 187 روزآخرین پرداخت: 1399/10/08
حداقل سرمایه گذاری: 200 ترونرده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی 3% – 3% – 4%ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : مسابقه بخت آزمایی در شبکه ی بلاکچین ترون (لاتاری گیم ، اولین بازیِ لانچ شده از سری ب5یهای اکواسمارت)