دسته: پروژه های فعال

New Century

New Century

New Century

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 1000 ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: 25 ترون
شروع پروژه: 119 روز پیش مجموع سود ما :  25 ترون
مانیتور شده:  2 روز آخرین پرداخت: 1400/11/06
حداقل سرمایه گذاری: 5 ترون رده بندی ادمین : 8.5 از 10
پاداش معرفی: %10 %5 %3 ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : %2.5 تا %4 روزانه مادام العمر (لایف تایم)

New Century

BREMBY

CoinIce

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 150 دلار
واریز سود: فوریمجموع برداشت ما: 41 دلار
شروع پروژه: 457 روز پیشمجموع سود ما: 41 دلار
مانیتور شده: 15 روزآخرین پرداخت: 1400/11/06
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلاررده بندی ادمین : 8 از 10
پاداش معرفی : %7 %3 %2 %1ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، بیتکوین ، اتریوم ، لایت کوین ، ترون ، دوجکوین ، تتر
پلنها : %1.8 تا %3.3 روزانه برای همیشه (لایف تایم)

roy-finance

Xelius

Xelius

xelius

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 100 دلار
واریز سود: فوریمجموع برداشت ما: 36 دلار
شروع پروژه: 20 روز پیشمجموع سود ما: 36 دلار
مانیتور شده: 17 روزآخرین پرداخت: 1400/11/06
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلاررده بندی ادمین : 7.5 از 10
پاداش معرفی : %6 %3 %2 %1 %0.8 %0.5ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، بیتکوین ، اتریوم ، لایت کوین ، ترون ، دوجکوین ، بیتکش ، BNB
پلنها : %2.2 تا %3.5 روزانه برای همیشه ، (واریز سودها ثانیه ای )

xelius

T2X

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 20,000 ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: 57952 ترون
شروع پروژه: 662 روز پیش مجموع سود ما :  57952 ترون
مانیتور شده:  502 روز آخرین پرداخت: 1400/10/21
حداقل سرمایه گذاری: 1 ترون رده بندی ادمین : 7 از 10
پاداش معرفی: %10 معرف %5اینوستر ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : قرارداد هوشمند، پلن استکینگ با سود روزانه (برداشت اصل سرمایه هر زمان به دلخاه)

Eco Game Center

وضعیت: در حال پرداخت
تیکت خریداری شده ما : 12 عدد
واریز سود: آوتوماتیکمجموع برداشت ما: 2728 ترون
شروع پروژه: 187 روز پیشمجموع سود ما: 2728 ترون
مانیتور شده: 187 روزآخرین پرداخت: 1399/10/08
حداقل سرمایه گذاری: 200 ترونرده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی 3% – 3% – 4%ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : مسابقه بخت آزمایی در شبکه ی بلاکچین ترون (لاتاری گیم ، اولین بازیِ لانچ شده از سری ب5یهای اکواسمارت)

سل چین (SaleChain)

کسب درآمد با فیریز کردن توکن آینده داره SCH

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 30,000 ترون
واریز سود: آنیمجموع برداشت ما: 92393 ترون
شروع پروژه: 564 روز پیشمجموع سود ما: 92393 ترون
مانیتور شده: 471 روزآخرین پرداخت: 1400/07/26
حداقل سرمایه گذاری: 500 ترونرده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی:%22 ، %15… تا 10 سطح (بدون محدودیت تعداد رفرال مجموعه در هر سطح )ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها : قرارداد هوشمند با سود روزانه صندوق Staking. تشریح پلن

Salechain