دسته: پروژه های فعال

سل چین (SaleChain)

کسب درآمد با فیریز کردن توکن آینده داره SCH

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 30,000 ترون
واریز سود: آنیمجموع برداشت ما: 90570 ترون
شروع پروژه: 194 روز پیشمجموع سود ما: 90570 ترون
مانیتور شده: 144 روزآخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 500 ترونرده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی:%22 ، %15… تا 10 سطح (بدون محدودیت تعداد رفرال مجموعه در هر سطح )ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها : قرارداد هوشمند با سود روزانه صندوق Staking. تشریح پلن

Salechain

wiseling

wiseling

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 300 دلار
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما: 390 دلار
شروع پروژه: 151 روز پیشمجموع سود ما:  90 دلار 
مانیتور شده: 34 روزآخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 50 دلاررده بندی ادمین: 9.2 از 10
پاداش معرفی %4 قابل افزایش + لیدربونوسارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ،بیت کوین ، لایت کوین ، اتریوم ، تتر
پلنها : %0.8 – %1.30 روزانه برای 16 روز کاری، %1.1 – %1.16 روزانه تا %3 روزانه برای 24 روز تا 200 روز کاری.

wiseling

T2X

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 20,000 ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: 56675 ترون
شروع پروژه: 143 روز پیش مجموع سود ما :  56675 ترون
مانیتور شده:  84 روز آخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 1 ترون رده بندی ادمین : 10 از 10
پاداش معرفی: %10 معرف %5اینوستر ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : قرارداد هوشمند، پلن استکینگ با سود روزانه (برداشت اصل سرمایه هر زمان به دلخاه)

NexusBit

NexusBit

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 350 دلار
واریز سود: فوریمجموع برداشت ما: 174 دلار
شروع پروژه: 12 روز پیشمجموع سود ما : 174 دلار 
مانیتور شده: 12 روزآخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 15 دلار (0.001BTC)رده بندی ادمین: 8.8 از 10
پاداش معرفی : %5 %3 %2 %1پروتوکل امنیتی گرین بار
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، بیتکوین ، لایت کوین ، دوج کوین ، اتریوم ، بیت کش
پلنها : %5 روزانه برای 25 روز ، واریز سودها بصورت ساعتی ( %0.21 ساعتی)

nexusbit

Hightwolf

وضعیت: در حال پرداختسرمایه ی فعال ما: 300 دلار
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما: 284 دلار
شروع پروژه: 187 روز پیشمجموع سود ما:  284 دلار 
مانیتور شده: 101 روزآخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 15 دلاررده بندی ادمین : 9 از 10
پاداش معرفی: 4سطح. %3 تا %6ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، ترون ، دوج کوین ، بیت کوین ، اتریوم ، لایت کوین ، بیت کش ، زی کش، ریپل
پلنها :%1.2 تا %10.3 روزانه برای 15 تا 30 روز کاری ، %415 بعد از 51 روز کاری

HandyInvest

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 171,000 دوج کوین
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما: 117,181 دوج کوین
شروع پروژه: 205 روز پیشمجموع سود ما: 117,181 دوج کوین
مانیتور شده: 205 روزآخرین پرداخت: 1399/09/08
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلاررده بندی ادمین: 9.2 از 10
پاداش معرفی %2 تا %9ارزیابی و تحلیل پروژه به زودی
ارزهای مورد قبول : دوج کوین ، پرفکت مانی ، پایر
پلنها : %0.33 تا %0.5 روزانه برای 30 روز (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره)
%11 تا %16 ماهانه برای سه ماه (اصل و سود آخر دوره) %160 تا %198 درصد سالانه

BitStil

وضعیت: در حال پرداختسرمایه ی فعال ما: 350 دلار
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما: 556 دلار
شروع پروژه: 240 روز پیشمجموع سود ما: 556 دلار 
مانیتور شده:  122 روزآخرین پرداخت: 1399/09/09
حداقل سرمایه گذاری: 15 دلاررده بندی ادمین : 9 از 10
پاداش معرفی: 5%  %3  %0.5ارزیابی و تحلیل پروژه 
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، بیت کوین ، اتریوم ، لایت کوین ، دوج کوین ، دش ، بیت کوین کش ، مونرو،. ریپل
پلنها : %1.7 روزانه برای 15روز کاری، %2.3 برای 30 روز کاری، (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره) ، %11 تا %13.5 روزانه برای 15 تا 50 روز کاری، %155 تا %400 بعد از 15 تا 50 روز کاری.

اکو اسمارت Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: 175,000 ترون
واریز سود: آنیمجموع برداشت ما: 550,900 ترون
شروع پروژه: 231 روز پیشمجموع سود ما: 550,900  ترون
مانیتور شده: 231 روزآخرین پرداخت: 1399/09/09
حداقل سرمایه گذاری: 5.000 ترونرده بندی ادمین: 9.8 از 10
پاداش معرفی %9 %8 %7 %6و… MLMارزیابی و تحلیل پروژه و آموزش
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : قرارداد هوشمند ، سهامداری در پروژه . توضیحات پلن

Multim

Multim

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 70 دلار
واریز سود: فوری مجموع برداشت ما: 305 دلار
شروع پروژه : 63 روز پیش مجموع سود ما: 173 دلار
مانیتور شده: 46 روز آخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلار رده بندی ادمین : 8.8 از 10
پاداش معرفی: %5 %3 %1 %1 ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، بیتکوین ، اتریوم 
پلنها : %23 روزانه برای 5 روز ،%14 روزانه برای 10 روز، %11 روزانه برای 15 روز. %125 بعد از 5 روز، %160 بعد از 10روز، %200 بعد از 15 روز

Multim

HOUR Production

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 20 دلار
واریز سود: دستی فوری مجموع برداشت ما: 50 دلار
شروع پروژه : 171 روز پیش مجموع سود ما: 50
مانیتور شده:  42 روز آخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 20 دلار رده بندی ادمین : 8 از 10
پاداش معرفی: 1% ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ،بیت کوین ، لایت کوین ، اتریوم
پلنها : %4.25 ، %5.65 ، %7.85 ساعتی برای 24 ساعت

General Trading

سرمایه گذاری جنرال تریدینگ هولدینگ

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 300 دلار
واریز سود: فوری مجموع برداشت ما: 133 دلار
شروع پروژه : 187 روز پیش مجموع سود ما: 133 دلار 
مانیتور شده:  41 روز آخرین پرداخت: 1399/09/07
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلار رده بندی ادمین : 8.2 از 10
پاداش معرفی: %6 %3 %1 ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : بیت کوین ، لایت کوین ، اتریوم ، پرفکت مانی
پلنها : %1 روزانه برای 10 روز ،%1.33 روزانه برای 30 روز، %1.66 روزانه برای 60 روز ، %2 روزانه برای 120 روز (بازگشت اصل سپرده آخر دوره)

General Trading

forexteam

forexteam

وضعیت: در حال پرداختسرمایه ی فعال ما: 350 دلار
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما: 35 دلار
شروع پروژه: 60 روز پیشمجموع سود ما: 35 دلار
مانیتور شده:  56 روزآخرین پرداخت: 1399/08/30
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلاررده بندی ادمین : 9 از 10
پاداش معرفی: %10 %7 %3ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : بیت کوین، تتر ، دوج کوین ، ترون, لایت کوین ، اتریوم ، کاردانو، ریپل ، بایننس کوین
پلنها : %10 تا %22 ماهانه برای 6 ماه (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره)

forexteam

Eco Game Center

وضعیت: در حال پرداخت
تیکت خریداری شده ما : 12 عدد
واریز سود: آوتوماتیکمجموع برداشت ما: 2664 ترون
شروع پروژه: 148 روز پیشمجموع سود ما: 2664 ترون
مانیتور شده: 148 روزآخرین پرداخت: 1399/09/10
حداقل سرمایه گذاری: 200 ترونرده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی 3% – 3% – 4%ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : ترون
پلنها : مسابقه بخت آزمایی در شبکه ی بلاکچین ترون (لاتاری گیم ، اولین بازیِ لانچ شده از سری ب5یهای اکواسمارت)

TraderBully


TraderBully

وضعیت: در حال تسویه حساب با کاربران
سرمایه ی فعال ما: 350 دلار
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما: 204 دلار
شروع پروژه: 230 روز پیشمجموع سود ما: 204 دلار
مانیتور شده: 34 روزآخرین پرداخت: 1399/05/22
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلاررده بندی ادمین: 10 از 10
پاداش معرفی:  3%ارزیابی و تحلیل پروژه
ارزهای مورد قبول : بیت کوین ، لایت کوین ، دوج کوین
پلنها : %0.46 تا %0.55 روزانه برای1 روز ، %14.8 تا %17.5 ماهانه (بازگشت اصل سپرده آخر دوره)